بهترین نرم افزار حسابداری رایگان شرکتی

تعداد آراء (1)
5 از 5
مدت زمان مطالعه :
|   
به اشتراک بگذارید:

 

یکی از بهترین نرم افزارهای رایگان حسابداری شرکتی یعنی همان اکسل دارای توابعی است که با استفاده از این توابع می توانیم به ارزیابی پروژه هایی که قرار است برای آن ها سرمایه گذاری کنیم بپردازیم.

روش های ارزیابی پروژه ها در نرم افزار رایگان حسابداری شرکتی به شرح زیر است که برای 2 روش اول تابعی مجزا دراین وجود دارد :

 1. نرخ بازده داخلی : تابع ارزیابی پروژه در نرم افزار حسابداری رایگان برای شرکت ها IRR
 2. خالص ارزش فعلی : تابع ارزیابی پروژه در نرم افزار حسابداری رایگان NPV
 3. نرخ بازده حسابداری ARR. تابعی در نرم افزار حسابداری برای آن تعریف نشده
 4. دوره بازگشت سرمایه PBP  . تابعی در نرم افزار حسابداری برای آن تعریف نشده

که به تفکیک به هر کدام از این توابع می پردازیم.

 

 1. تابع مالی IRR محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

یکی از روش های ارزیابی پروژه هایی  که قرار است برای آن سرمایه گذاری کنیم محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری است که تابع مالی IRR به محاسبه همین روش می پردازد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم. این کار به سادگی با این نرم افزار رایگان حسابداری قابل اجراست.

تابع مالی IRR در بهترین نرم افزار حسابداری رایگان برای شرکت ها به محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری می پردازد. نرخ بازده داخلی نرخی است که سود و زیان پروژه هایی که قصد داریم سرمایه گذاری کنیم را به دست می آورد. یا به عبارتی نرخی است که  سود حاصل از سرمایه گذاری در پروژه ها را به مشخص می کند. و این نرخ نرخی است که خالص ارزش فعلی را صفر می کند. یعنی وقتی بخواهیم NPV را محاسبه کنیم و از این نرخ بازده داخلی استفاده کنیم، NPV معادل صفر خواهد شد. تابع IRR در نرم افزار رایگان حسابداری شرکتی با پارامتر های زیر در دسترس است:

  ( IRR ( Values, Guess

 ( نرخ پیش بینی شده . جریانات نقدی ) محاسبه نرخ بازده داخلی

 • پارامتر values معادل جریانات نقدی می باشد.
 • پارامتر Guess در تابع IRR که آخرین پارامتر این تابع است، معادل نرخ از پیش تعیین شده ، پیش بینی شده یا همان نرخ تخمینی است که به صورت اختیاری می باشد و در صورتی که خالی باشد به صورت خودکار نرخی معادل 10% در نظر گرفته می شود. اگر بخواهید به صورت دستی وارد کنید باید عددی مابین 0 و 1 قرار داده شود.

 تحلیلگران اقتصادی  برای تحلیل این که چه پروژه یا طرحی را انتخاب کنند و در کجا سرمایه گذاری کنند که سود بیشتری به دست آورند، هم از نرخ بازده داخلی (IRR) و هم از ارزش خالص فعلی (NPV) استفاده می کنند.

برای این که از بین پروژه ها و طرح های موجود، طرح یا پروژه ای را انتخاب کنید تنها به  روش نرخ بازده داخلی اکتفا نکنید  زیرا استفاده از یک روش برای انتخاب پروژه احتمال خطا و اشتباه در تصمیم گیری را افزایش می دهد، علی الخصوص زمانی که پروژه های مورد بررسی از مدت زمان متفاوتی برخوردار باشند استفاده از یک روش احتمال خطا و اشتباه را بیشتر و بیشتر می کند. چون تصور می کنید یک پروژه با نرخ بازه داخلی بالاتر و در مدت زمان کوتاه تر از یک پروژه با نرخ بازده داخلی کمتر و در مدت زمان بیشتر، پروژه ای سود ده تر خواهد بود در صورتی که این انتخاب درست نیست. ارزیابی پروژه ها با این روش در نرم افزار رایگان حسابداری شرکتی بسیار ساده خواهد بود.

مثال: جریانات نقدی پروژه ای به صورت زیر می باشد، نرخ بازده داخلی ( نرخ بازگشت سرمایه) را محاسبه کنید.

سال

هزینه

درآمد

سال اول

25.000.000

 

سال دوم

5.000.000

 

سال سوم

 

12.000.000

سال چهارم

 

10.000.000

سال پنجم

4.000.000

12.000.000

سال ششم

4.000.000

12.000.000

سال هفتم

 

14.000.000

سال هشتم

 

12.000.000

ابتدا مقادیر جدول را در محیط اکسل وارد می کنیم ، سپس جریانات نقدی را از کسر درآمد ها و هزینه ها به دست می آورم بعد با توجه به فرمول مربوطه که در این مثال IRR است، جواب را محاسبه می کنیم.

( IRR ( H2:H9=

 ( جریانات نقدی ) IRR=

 

نرخ بازگشت سرمایه (نرخ بازده داخلی) در نرم افزار رایگان شرکتی با توجه به جریانات نقدی موجود در مثال معادل 20% است.

 

روش های ارزیابی پروژه ها ی مورد سرمایه گذاری با استفاده از توابع اکسل

 

 1. تابع مالی NPV محاسبه خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری

در بهترین نرم افزار رایگان حسابداری شرکتی یکی دیگر از روش های ارزیابی پروژه هایی که قرار است برای آن سرمایه گذاری کنیم محاسبه خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری است که تابع مالی NPV به محاسبه همین روش می پردازد که در مقاله توابع حسابداری برای محاسبه ارزش سرمایه گذاری ها در اکسل به آن پرداختیم. 

اگر قرار باشد بین چند طرح، بهترین طرح را انتخاب کنید، طرحی مورد پذیرش است که NPV آن از مابقی طرح ها بیشتر باشد. اما اگر فقط با یک طرح مواجه هستید در صورتی طرح مورد پذیرش است که NPV آن بزرگتر از صفر یعنی مثبت باشد. و در صورتی که NPV آن کوچکتر از صفر یعنی منفی باشد طرح قابلیت پذیرش ندارد. و اگر هم که برابر با صفر باشد که انتخاب آن تفاوتی نمی کند.

 

 1. نرخ بازده حسابداری ARR

سومین روش از روش های ارزیابی پروژه هایی که قرار است برای آن سرمایه گذاری کنیم محاسبه نرخ بازده حسابداری (نرخ ساده بازده)، ARR است. نرخ بازده حسابداری، نرخی است که از تقسیم متوسط سود حسابداری بر متوسط سرمایه گذاری بدست می آید. در ادامه با کاربرد آن در بهترین نرم افزار حسابداری رایگان برای شرکت ها آشنا می شوید.

متوسط سرمایه گذاری یعنی همان جمع ارزش دفتری در سال اول و در پایان عمر مفید، تقسیم بر 2. به جای متوسط سرمایه گذاری از سرمایه گذاری اولیه در فرمول ARR نیز استفاده می شود. 

متوسط سود حسابداری سودی است که انتظار می رود یک پروژه در طول عمر پروژه به دست آورد. زمانی پروژه قابل قبول است که نرخ بازده حسابداری (ARR) مساوی یا بیشتر از نرخ بازده مورد نیاز حسابداری باشد. اگر پایین تر از آن باشد پروژه قابل قبول نخواهد بود.

در صورتی که دو پروژه ی منحصر به فرد را با یکدیگر مقایسه کنیم پروژه ای قابل قبول است که نرخ بازده حسابداری (ARR) آن بیشتر باشد.

البته تابعی در نرم افزار حسابداری برای آن تعریف نشده است. برای به دست آوردن نرخ بازده حسابداری از فرمول مربوطه استفاده کنید.

 

فرمول محاسبات نرخ بازده حسابداری

 

 1. دوره بازگشت سرمایه PBP

چهارمین روش از روش های ارزیابی پروژه ها در بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها که قرار است برای آن سرمایه گذاری کنیم محاسبه دوره بازگشت سرمایه  (PBP) است. دوره بازگشت سرمایه مدت زمانی است که سرمایه اولیه پروژه باز می گردد و در نهایت پروژه به سود دست می یابد. یک پروژه زمانی توجیح سرمایه گذاری دارد که دوره بازگشت سرمایه آن کوتاه باشد و البته این زمان باید کوتاه تر از زمان اجرایی پروژه و زمان تعیین شده از طرف مدیریت شرکت باشد. یکی از مزایای این روش سادگی در انجام محاسبات آن است. و از معایب آن می توان به این اشاره کرد که در این روش ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود و به همین دلیل استفاده از این روش به تنهایی توصیه نمی شود و استفاده از آن برای تصمیم گیری باید در کنار سایر روش هایی باشد که ارزش زمانی پول را لحاظ می کنند. با این حال این نرم افزار رایگان حسابداری شرکتی تا حدود زیادی می تواند مفید واقع شود.

برای محاسبه دوره بازگشت سرمایه در نرم افزار حسابداری رایگانِ اکسل تابعی تعریف نشده است. بنابراین دوره بازگشت سرمایه از حاصل تقسیم سرمایه اولیه بر سود سالانه سرمایه گذاری به دست می آید.

به عنوان مثال اگر در یک طرحی سرمایه گذاری کنیم که سرمایه اولیه آن معادل 20.000.000  تومان باشد. و جریان نقد ی ورودی آن 5.000.000 تومان در سال باشد دوره بازگشت سرمایه به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

5.000.000÷20.000.000= دوره بازگشت سرمایه

 که بنابراین دوره بازگشت سرمایه در این طرح معادل 4 سال خواهد بود که از تقسیم سرمایه اولیه بر سود سالانه یا جریان نقدی ورودی سالانه خواهد بود.

 

 1. pvif چیست؟

 

ارزش فعلی ارزش جاری یک مقدار پول در آینده یا مجموع جریان وجوه نقد دریافتی آتی است که ارزش آن با یک نرخ بازده مشخص به ارزش فعلی تبدیل می‌شود. جریان‌های نقدی آتی با یک نرخ بهره مشخص، تنزیل می‌یابند و هرچه نرخ تنزیل بالاتر باشد، ارزش فعـلی جریان‌های نقدی آتی کمتر می‌شود. تعیین نرخ تنزیل مناسب کلید ارزش گذاری درست جریان‌های نقدی آتی است، چه این جریانات نقدی مربوط به درآمدها باشند چه مربوط به تعهدات

 

مقالات بیشتر در این باره:

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان برای سازمان ها

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان قسمت سوم

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان تولیدی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزار حسابداری تحت وب ایلیا سیستم کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزار خزانه داری تحت وب ایلیا سیستم این صفحه را مشاهده کنید

احسان امیری - کارشناس و مشاور امور مالی

برچسب ها
نویسنده : احسان امیری نایی کارشناس حسابداری

دوست دارم اگر چراغی نزد من امانت است، آن را در بلندترین نقطه قرار دهم تا همه از نور آن بهره مند شوند. نظرات و دیدگاههای شما این نور را بیشتر می کند. 

دیدگاه های کاربران(1)
شما چه امتیازی به این مقاله میدهید؟

پاسخ
رامین
21 اسفند 1398 ساعت 12:00:49
سلام .روز بخیر، لطفا لینک دانلور نرم افزارها را هم بگذارید.