بهترین نرم افزار حسابداری رایگان برای سازمان ها

تعداد آراء (5)
5 از 5
مدت زمان مطالعه :
|   
به اشتراک بگذارید:
بهترین نرم افزار حسابداری رایگان برای سازمان ها

در این مقاله به محاسبات مربوط به ارزش سرمایه گذاری ها توسط توابعNPV, PV, FV  که توابع برنامه نویسی شده برای محاسبات ارزش آتی، ارزش فعلی و در نهایت ارزش خالص فعلی است می پردازیم.

تابعFV  , محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری:

تابع مالیFV  در اکسل به محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری ها می پردازد. یعنی ارزش آینده جریانات نقدی را در یک زمان مشخص و با یک نرخ مشخص که معمولا نرخ بهره می باشد محاسبه می کند. شکل کلی ساختاراین تابع ( فرمول تابع FV ) در زیر قابل مشاهده است:

 ( FV ( Rate, NperPmtPv , Type

 محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری

(معرف زمان پرداخت. ارزش فعلی سرمایه گذاریمبلغ سرمایه گذاری ادواریتعداد کل دوره های پرداختنرخ بهره 

  • پارامترpmt در تابع  FV اکسل که نشان دهنده مبلغ سرمایه گذاری ادواری یا همان مقدار پرداخت در هر دوره می باشد برای پرداخت ها با عدد منفی و برای دریافت ها با عدد مثبت  در فرمول ثبت می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه لازم را داشته باشید دوره ها می باشند . زیرا ممکن است دوره های مربوط  به ماهانه و سالانه درمحاسبه  نرخ بهره و پرداخت ها با یکدیگر متفاوت عمل کنند.

  • پارامتر pv یا همان ارزش فعلی در صورت مشخص نشدن صفر در نظر گرفته می شود.
  • پارامتر  Typeدر تابع اکسل که معرف زمان پرداخت می باشد اگر در اول دوره باشد عدد 1 و اگر در پایان دوره باشد عدد صفر می گیرد و اگر هیچ عددی را به آن اختصاص ندهیم به طور خودکار صفر می شود که معادل پایان دوره می باشد.   

 

مثال 1: مبلغ 5.000.000 تومان را در موسسه قرض الحسنه مهر به عنوان پس انداز قرار دادیم؛ نرخ بهره پرداختی سالانه 15 درصد است. در پایان اولین سال چقدرپس انداز خواهیم داشت؟

 تابع PV در اکسل برای محاسبه سود سرمایه گذاری

مثال 2: مبلغ 5.000.000 تومان را در موسسه قرض الحسنه مهر به عنوان پس انداز قرار دادیم؛ نرخ بهره پرداختی ماهانه 15 درصد است. در پایان اولین سال چقدرپس انداز خواهیم داشت؟

 مثال تابع fv در اکسل

 همانطور که در مثال 1 و 2 قابل مشاهده است وقتی نرخ بهره به صورت سالانه ویا ماهانه باشد محاسبات اعمال شده متفاوت خواهد بود. به محاسبات مربوط درعکس ها توجه کنید.

 چطوری نرم افزارهای حسابداری رو یادبگیرم؟

تابع PV  , محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری:

تابع مالیPV  در اکسل به محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری ها می پردازدیعنی ارزش کنونی (جاری) جریانات نقدی را که در زمان های مشخص و با نرخ بهره صورت می گیرد، محاسبه می کند. شکل کلی ساختاراین تابع ( فرمول تابع PV ) در زیر قابل مشاهده است:

 ( PV ( RateNperPmtFv Type

محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری

(معرف زمان پرداخت. ارزش آتی سرمایه گذاری. مبلغ سرمایه گذاری ادواری. تعداد کل دوره های پرداختنرخ بهره)

 

  • پارامترpmt در تابع  PVاکسل که نشان دهنده مبلغ سرمایه گذاری ادواری یا همان مقدار پرداخت در هر دوره می باشد برای پرداخت ها با عدد منفی و برای دریافت ها با عدد مثبت  در فرمول ثبت می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه لازم را داشته باشید دوره ها می باشند . زیرا ممکن است دوره های مربوط  به ماهانه و سالانه درمحاسبه  نرخ بهره و پرداخت ها با یکدیگر متفاوت عمل کنند.

  • پارامتر Fv یا همان ارزش آتی  به صورت اختیاری می باشد و در صورت مشخص نشدن به صورت خودکار صفر در نظر گرفته می شود.
  • پارامتر Typeدر تابع اکسل که معرف زمان پرداخت می باشد اگر در اول دوره باشد عدد 1 و اگر در پایان دوره باشد عدد صفر می گیرد و اگر هیچ عددی را به آن اختصاص ندهیم به طور خودکار صفر می شود که معادل پایان دوره می باشد.

مثال: ارزش فعلی 20.000.000 تومان که قرار است 7 سال دیگر با نرخ بهره 4% دریافت شود چقدر است ؟

مثال برای محاسبه PV

چطوری نرم افزارهای حسابداری رو یادبگیرم؟

تابع , NPV محاسبه ارزش خالص فعلی، ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری:

تابع مالیNPV  در اکسل به محاسبه ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری ها می پردازدیعنی توسط  تابع NPV ارزشیابی اقتصادی در مورد پروژه ها با استفاده از نرخ تنزیل صورت می گیرد. برای کار با این تابع باید از خالص جریانات نقدی هرسال استفاده نمایید، یعنی برای هر سال خالص جریانات را محاسبه کنید و پارامتر value  را معادل مقدار جریانات هر سال قرار دهید. در صورتی که جواب نهایی تابع مثبت باشد یعنی پروژه سودآور بوده و در صورتی که منفی باشد پروژه زیان آور خواهد بود و توجیه اقتصادی ندارد و مناسب سرمایه گذاری نیست. فرمول تابع NPV  به شرح زیر می باشد:

(......{NPV ( Rate, Value1, { Value2

محاسبه ارزش  خالص فعلی سرمایه گذاری

(خالص جریانات نقدی به ترتیب هرسال یا دورهنرخ تنزیل

 

  • پارامترRate منظور همان نرخ تنزیل می باشد. که معمولا از نرخ سود بانکی استفاده می شود.                                                                                           
  • پارامترهای value از شماره 1 تا .... مربوط به جریانات نقدی می باشد.        
  • پارامترهای value از شماره 2 به بعد اختیاری می باشد. می توانید در همان شماره 1 کل جریانات را دِرَگ کنید و در فرمول قرار دهید.

 

مثال برای محاسبه  خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری

 

 

مقالات بیشتر در این باره:

بهترین نرم افزار حسابداری ارزان قیمت

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان خدماتی

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان گزارش گیری

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان فروشگاهی

 

 چطوری نرم افزارهای حسابداری رو یادبگیرم؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزار حسابداری تحت وب ایلیا سیستم کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزار خزانه داری تحت وب ایلیا سیستم این صفحه را مشاهده کنید

برچسب ها
نویسنده : احسان امیری نایی کارشناس حسابداری

دوست دارم اگر چراغی نزد من امانت است، آن را در بلندترین نقطه قرار دهم تا همه از نور آن بهره مند شوند. نظرات و دیدگاههای شما این نور را بیشتر می کند. 

هیچ دیدگاهی ثبت نشده
شما چه امتیازی به این مقاله میدهید؟