جدول حقوق و دستمزد سال 99

تعداد آراء (5)
5 از 5
مدت زمان مطالعه : 8 دقیقه
|   
به اشتراک بگذارید:

بروز رسانی:

طی جلسه 18 خرداد 1399 شورای عالی کار، تغییراتی در برخی از اقلام حقوق و دستمزد 99 ایجاد شد. شما می توانید برای اطلاع از حقوق و دستمزد 99 به مطلب تغییرات حقوق و دستمزد 99 مراجعه کنید.

 

جدول حقوق و دستمزد سال 1401

فهرست مطالب این پست: 

نحوه ارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل

جدول خلاصه حقوق و دستمزد 99 

به صورت کلی می توان بخشنامه شورای عالی کار را در جدول زیر خلاصه نمود:

ردیف اقلام حقوق سال 1399 (ریال)
1 حداقل دستمزد روزانه 885/165
2 حداقل دستمزد ماهانه 18,354,270
3 حق مسکن 1,000,000
4 بن خواروبار 4,000,000
5 حق سنوات 1,750,000
6 حق اولاد 1,835,420
7 حداقل حقوق کارگران بدون فرزند(با حداقل یکسال سابقه,بدون کسر بیمه) 25,104,270
8 حداقل حقوق با یک فرزند (بدون کسر بیمه) 26,969,690
9 حداقل حقوق با دو فرزند (بدون کسر بیمه) 28,775,110

این بخشنامه که بدون حضور نماینده کارگران به تصویب شورای عالی کار رسیده است بعد از چندین جلسه بالاخره در تاریخ 1399/01/21 منتشر شد.

در طی برگزاری جلسات در مصاحباتی که با نماینده کارگران (فرامزر توفیقی) شده بود و درباره زمان انتشار مصوبه پرسیده شده بود ایشان اشاره کرده بودند:  به دنبال آن هستیم حق قانونی کارگران داده شود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران در سال باید بر اساس نرخ تورم باشد و این امری است که شورای عالی کار باید آن را در نظر داشته باشد و ما در این راستا چه چیزی جزء احقاق حق کارگران را نمی‌خواهیم و به دنبال آن‌ نیز نیستیم که بخواهیم حقوق کارگران را در نظر نگیریم و برای تعیین دستمزد تسامح به خرج دهیم.

مقایسه حقوق و دستمزد سال 98 و 99 + نمودار و جدول

شاید در ابتدا، خبر افزایش 21% حقوق و دستمزد 99 نسبت به 98 موجب نگرانی بسیاری از کارگران شد؛ درحالیکه این 21% تنها میزان افزایش حقوق پایه را نشان می دهد و در حقیقت به صورت کلی حقوق و دستمزد 99 با یک فرزند و بدون در نظر گرفتن اضافه کاری، نسبت به 98 حدود 33% افزایش داشته است.

در جدول زیر می توانید مبلغ و درصد افزایش حقوق قانون کار 98 را نسبت به 99 مشاهده کنید.

ردیف افلام حقوق سال 1398 سال 1399 درصد افزایش
1 حداقل دستمزد روزانه 505,620 611,800 21
2 حداقل دستمزد ماهانه 15,168,820 18,354,270 21
3 مزد هر ساعت کاری 68,980 83,460  21
4 حق مسکن 1,000,000 1,000,000 -
5 حق سنوات  700,000 1,750,000 150
6 حق خواروبار 1,900,000 4,000,000 110.5
7 حق اولاد (یک فرزند) 1,516,880 1,835,420 21
8 حق اولاد (دو فرزند) 3,033,760 3,670,850 21
9

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه)

18,768,820 25,104,270 33.8
10 حداقل حقوق با یک فرزند 20,285,700 26,939,690 32.8
11 حداقل حقوق با دو فرزند 21,802,580 28,775,110 32

مقایسه اقلام حقوق و دستمزد سال 99 و 98

میزان عیدی و پاداش حقوق و دستمزد سال 99

این مبلغ که حاصلضرب (سابقه کار به سال) × (دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه) است ، در پی افزایش حقوق و دستمزد در سال 99 به سالانه 36,708,540 ریال می رسد.

حداقل و حداکثر عیدی سال 99

پایه سنوات سال 99

میزان پایه سنوات سال 99

مبلغ پایه سنوات سال 99 که بیشترین افزایش را در میان سایر اقلام حقوق و دستمزد 99 دارد با 150 درصد افزایش نسبت سال 98 به ماهانه 1,750,000 ریال می رسد. در نتیجه مبلغ پایه سنوات (سالانه) 21,000,000 ریال خواهد بود.

توجه داشته باشید کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند.

این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

محاسبه حق سنوات ماهانه به این صورت است: 2.5 × سابقه کار به ماه × مزد روزانه کارگر

جدول پایه سنوات قانون کار سال 99

با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد. همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می‌شود. یعنی از گروه شماره 1 تا 11 به ترتیب با فاصله 200 ریالی افزایش روبرو هستند و از گروه 12 تا 20 به ترتیب با فاصله 400 ریالی به پایه سنوات اضافه خواهد شد.

جدول پایه(سنوات) حقوق و دستمزد 99

حقوق و دستمزد 99 - سنوات و عیدی

کسورات حقوق و دستمزد سال 99 + مثال

حق بیمه حقوق و دستمزد سال 99

برای محاسبه دقیق حق بیمه باید سال را به دو نیمه 6 ماهه تبدیل کنیم که ماه های نیمه اول 31 روزه و ماه های نیمه دوم 30 روزه خواهند بود. توجه داشته باشید که سال 99 کبیسه است و در نتیجه اسفند نیز 30 روزه خواهد بود.

ردیف عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
1 تعداد روز های ماه 31 30
2 دستمزد روزانه سال 99 611,809 611,809
3 جمع دستمزد مبنا ماهانه 18,966,079 18,354,270
4 مزایا ماهانه بن کارگری 4,000,000 4,000,000
5 جمع دستمزد و مزایا مشمول بیمه 22,966,079 22,354,270
6 سهم کارفرما(23%) 5,282,198 5,141,482
7 سهم کارگر(7%) 1,607,626 1,564,799
8 مجموع حق بیمه 6,889,824 6,706,281

حق بیمه کل از حاصل: (دستمزد ماهانه + بن کارگری)*30% بدست می آید.

حق بیمه سهم کارگر از حاصل: (دستمزد ماهانه + بن کارگری)*7% بدست می آید.

حق بیمه سهم کارفرما از حاصل: (دستمزد ماهانه + بن کارگری)*20% بدست می آید.

حق بیمه سهم کارفرما(بیمه بیکاری) از حاصل: (دستمزد ماهانه + بن کارگری)*3% بدست می آید.

مالیات بر حقوق و دستمزد و معافیت های مالیاتی سال 99

بعد از حق بیمه، نوبت محاسبه مالیات حقوق و جدول پلکانی معافیت های مالیاتی می رسد.

طبق بخشنامه حقوق و دستمزد سال 99، کارگرانی که سالانه زیر 360,000,000 ریال (ماهانه 30,000,000 ريال) حقوق دریافت می کنند از مالیات معاف می باشند.

سایر سقف های مالیاتی نیز به صورت جدول زیر می باشد:

کسورات حقوق و دستمزد سال 99 + مثال

ردیف مبلغ حقوق از(ریال) مبلغ حقوق تا (ریال) نرخ مالیات
1 1 30,000,000 0%
2 30,000,001 75,000,000 10%
3 75,000,001 105,000,000 15%
4 105,000,001 150,000,000 20%
5 150,000,001 و بیشتر 25%

حقوق مشمول مالیات نیز از حاصل جمع موارد ذیل بدست می آید:

 1. حقوق پایه
 2. اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری
 3. بن خواروبار
 4. حق اولاد
 5. پایه سنوات
 6. و...

در واقع مجموع اقلام فوق مشخص کننده ردیف مالیاتی حقوق دریافتی شما خواهند بود. که از جدول بالا می توانید استفاده کنید. محاسبه مالیات بر حقوق به صورت زیر است:

مالیات بر حقوق سال 99: ( حقوق مشمول مالیات - سقف مالیاتی مربوطه ) * درصد مالیات سقف مربوطه

به عنوان مثال اگر حقوق مشمول مالیات شما 42,000,000 ریال باشد طبق بخشنامه، حقوق شما در ردیف 2 جدول قرار می گیرد و مالیات بر حقوق شما به این صورت محاسبه می شود:

مالیات بر حقوق = (30,000,000 - 42,000,000)×10% = 1,200,000

مالیات بر حقوق سال 1399

نمونه فیش حقوقی سال 99

نمونه فیش حقوقی سال99

حقوق و دستمزد خالص سال 99

حال می توان تا حدودی حقوق خالص قانون کارِ یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند و یک ساعت اضافه کار در ماه محاسبه نمود.

مبنای محاسبات 31 روز است.

ردیف موارد حقوق مبلغ (ریال) نحوه محاسبه
1 حقوق پایه 18,966,079 مزد روزانه * 30
2 اضافه کاری (1 ساعت) 116,852 مزد ساعتی * 1.4 * تعداد ساعات اضافه کاری
3 حق مسکن 1,000,000 -
4 حق خواروبار 4,000,000 -
5 حق اولاد ( یک فرزند) 1,835,427 به ازای هر فرزند مشمول
6 پایه سنوات (یک ماه) 1,749,990

58,333*31

گروه یک بخشنامه - برای کارگران مشمول

7 حقوق مشمول بیمه 6,889,823 (حقوق پایه + مزایا ماهانه)*30%
8 حق بیمه سهم کارگر 1,607,625 (حقوق پایه + مزایا ماهانه)*7%
9 حق بیمه سهم کارفرما 5,282,198 (حقوق پایه + مزایا ماهانه)*23%
10 حقوق مشمول مالیات 27,668,348 مجموع مواد اشاره شده در بند فوق
11 معافیت مالیاتی 30,000,000 حقوق مشمول مالیات زیر 30,000,000 ريال
12 خالص دریافتی 26,060,723 حقوق و مزایا – (حق بیمه سهم کارگر + مالیات)

فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد 99 + نحوه محاسبه حقوق سال 99

مزد هر ساعت کار : (مزد روزانه) تقسیم بر (۷.۳۳)

اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۱.۴ × ساعات اضافه کار

جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۴ × ساعات جمعه کاری

شب کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۳۵ × ساعات شب کاری

حق بیمه کل از حاصل: (پایه حقوق + بن کارگری)*30% بدست می آید.

مالیات بر حقوق سال 99: ( سقف مالیاتی مربوطه - حقوق مشمول مالیات ) * درصد مالیات ردیف مربوطه

حق سنوات ماهانه : 2.5 × سابقه کار به ماه × مزد روزانه کارگر

عیدی و پاداش: (سابقه کار به سال) × (دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه)

فایل اکسل حقوق و دستمزد 99 + آموزش استفاده برای محاسبه حقوق و دستمزد

برای دانلود فایل رایگان اکسل محاسبه حقوق و دستمزد 99+لیست حقوق+فیش حقوقی[بروز رسانی خرداد] به انتهای مطلب بروید.

امسال هم مثل سال 98 می توانید فایل اکسل حقوق دستمزد + فیش حقوقی را از وبسایت Hesabdari.co دانلود و استفاده کنید. فراموش نکنید اگر در استفاده از فایل به مشکلی برخوردید می توانید از طریق نظرات و یا تلفن های تماس با ما ارتباط بگیرید.

شما می توانید فایل اکسل حقوق و دستمزد قانون کار 98 را از لینک زیر دانلود کنید:

آموزش استفاده از اکسل حقوق قانون کار 99

نحوه استفاده از این فایل اکسل برای محاسبه حقوق و دستمزد بسیار ساده است . در این فایل اکسل بعضی از سلول ها به صورت اتوماتیک محاسبه می شوند و نیازی به تغییر مقدار آنها نیست. برخی سلول ها نیر باید توسط شما پر شوند تا به نتیجه مورد نظر برسید.

در این فایل سه برگه(شیت) وجود دارند که شما تنها باید یکی از این سه صفحه را ویرایش کنید. این سه شیت هستند: "جدول داده ها"، "لیست حقوق و دستمزد" و "فیش حقوق".

شیت اول

شما تنها باید "جدول داده ها" را ویرایش کنید. در این شیت ستون هایی که به صورت اتوماتیک محاسبه می شوند تیره رنگ شده اند.

شیت اول اکسل حقوق و دستمزد

شیت دوم

در شیت دوم "لیست حقوق و دستمزد" می توانید حقوق پرداختی، کسورات و خالص پرداختی را مشاهده کنید.

شیت دوم اکسل حقوق و دستمزد

شیت سوم

در شیت سوم هم می توانید با تغییر دادن کد پرسنلی فیش حقوق کد پرسنلی مورد نظر را مشاهده کنید.

شیت سوم اکسل حقوق و دستمزد

افزودن شخص جدید

برای افزودن یک شخص جدید به فایل می بایستی در شیت اول یک کدپرسنلی یکتا(یونیک) به آن اختصاص دهید و هر کجا در شیت دوم و سوم از این کد استفاده کنید می توانید جزئیات حقوق و دستمزد شخص را ببینید.

دقت کنید که در شیت دوم شما تنها باید ستون اول (کد پرسنلی) را پر کنید و بقیه اطلاعات از روی شیت "جدول داده ها" خوانده می شود.

بخشنامه حقوق و دستمزد 99 وزارت کار و رفاه اجتماعی

متن کامل بخشنامه حقوق و دستمزد سال 99 را که شامل 8 بند است به شرح زیر می باشد:

در اجرای ماده (41) قانون کار "شورای عالی کار" با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/1/1399 پس از بحث و بررسی راجع به "تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399"، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

 1. از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ 611,809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­گردد. همچنین از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا - موضوع ماده 36 قانون کار- به اضافه روزانه 30,338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می­ یابد.
  • تبصره - با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

 2. به کارگرانی که در سال 1399 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58,333 (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
  • تبصره 1 - پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

  • تبصره 2 - به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

  • تبصره 3 - بر اساس مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و  بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

 3. بر اساس مصوبه مورخ 21/7/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1399 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ 4,000,000 (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
 4. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره (1) بند (2) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" خواهد بود.
 5. مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1399 به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.
 6. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
 7. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار با مزد مصوب را طی سال 1399 در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.
 8. پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال 1399 با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد. 
فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد 98 | بخشنامه حقوق و دستمزد98

آموزش صفر تا صد ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد (حقیقی و حقوقی)

آموزش صفر تا صد ارسال تمامی اظهارنامه های مالیاتی موجود در تقویم حسابداری


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزار حسابداری تحت وب ایلیا سیستم کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزار خزانه داری تحت وب ایلیا سیستم این صفحه را مشاهده کنید

احسان امیری - کارشناس و مشاور امور مالی

مبلغ

برچسب ها
نویسنده : احسان امیری نایی کارشناس حسابداری

دوست دارم اگر چراغی نزد من امانت است، آن را در بلندترین نقطه قرار دهم تا همه از نور آن بهره مند شوند. نظرات و دیدگاههای شما این نور را بیشتر می کند. 

دیدگاه های کاربران(11)
شما چه امتیازی به این مقاله میدهید؟

پاسخ
مهسا حیدری
25 مرداد 1399 ساعت 05:20:32
سلام در فایل حقوق 99 اشاره ای به مبلغ پایه سنوات نشده است، پایه سنوات برروی حقوق روزانه لحاظ میشود یا مزایای مشمول؟ ممنون میشم پاسخ بدهید.
حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود. «پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد از سوال خوبتون ممنونم
حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود. «پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد از سوال خوبتون ممنونم
پاسخ
علی اسکندری
18 شهریور 1399 ساعت 10:51:30
سلام بنده کل کارکردم در تیرماه برابر است با 227.30 و همچنین یک حق اولاد دریافت میکنم بفرمایید که حقوق من با ۴ تعطیل کاری و یک روز مرخصی چقدر می‌شود
بابت 4 روز تعطیل کاری باید دستمزد روزانه تون را به اضافه چهل درصد خودش کنید بابت مرخصی ها هم باید یک روز مرخصی که استفاده نکردید هم به حقوقتون اضافه کنید لیکن کارفرما مختار است که حقوق مرخصی ها را در پایان سال بدهد .
پاسخ
علیرضا امیری
05 بهمن 1399 ساعت 12:33:11
کسی که این فیش حقوقی رو تنظیم کرده رو به من معرفی میکنید؟ زنده شو میخوام. خیلی دوس دارشتم فازشو. یعنی کل کابینه دولت بعلاوه شهره آغداشلو رو ورداشته بعنوان کارگر زده. واقعا فازشو دوس داشتم. فقط زنده به من معرفیش کنید. amiri_com@yahoo.com
پاسخ
علی
12 اردیبهشت 1400 ساعت 11:30:07
سلام. چجوری فایل رو دانلود کنیم ؟؟ من پیداش نمیکنم
سلام به این شماره پیغام بدهید 09152070034