احکام مالیاتی قانون بودجه 1400

تعداد آراء (1)
4 از 5
مدت زمان مطالعه : 8 دقیقه
|   
به اشتراک بگذارید:
احکام مالیاتی قانون بودجه 1400

احکام مالیاتی قانون بودجه 1400 + دانلود pdf

تبصره ۱:

الف_


سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (% ۲۰ ) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد  تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از كل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ موضوع ردیف در آمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مد به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم ۲۰ از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز و کاری است که در بودجه سنواتی مشخص می شود. هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر شش ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

 

لینک مرتبط: لیست حقوق دستمزد سال 1401

 

صندوق توسعه ملی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبصره ۲:


ب_


شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

لینک مرتبط: لیست مالیات حقوق الکترونیک | صفر تا صد آموزش

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبصره ۶:


الف_


وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صد درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965,000,000,000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می یابد. بیست درصد ( ۲۰۷ ) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد ( ۸۰ ) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزيع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

وزارت نیرو

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبصره ۶:


ب_


به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان اموز مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یکسال، آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی ( از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبصره ۶:


د_


مالیات عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان با رعایت اجزای (۱) و (۲) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی خدماتی ارسال نماید.

مالیات عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
۳ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء ۱ بند (ب) ماده قانون برنامه ششم توسعه در
شهرستان‌ های تهران و اسلامشهر نسبت هشتاد هشت درصد در نقاط شهری تهران و اسلامشهر و دوازده درصد در نقاط روستایی عشایری آنها توزیع می شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبصره ۶:


ه_


سازمان امور کشور مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مشتركان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰)ریال، از هر واحد مسکونی مشتركان برق مبلغ یک هزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ( ۱۰,۰۰۰) ريال أخذ به حساب در آمد موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵و ۱۶۰۱۸۶جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی مبالغ فوق معادل پنجاه درصد می باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. نامه این بند متضمن سقف نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت پرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این بند را از شرکت های مذکور اخذ گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و انرژی ارائه دهند.
شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق مطلع نمایند و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوطه خسارات وارده را جبران نمایند. شرکت های بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت نمایند. محل حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

 

جهت مطالعه بیشتر مقالات در موضوعات "اظهارنامه های مالیاتی" کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبصره ۶:


ح_


۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی وابسته به نهاد های عمومی، نیرو های مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌ کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جز (۲) بند (الف) تبصره‌ (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد
۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 

جهت دانلود متن کامل احکام مالیاتی قانون بودجه 1400 کلیک کنید.

نرم افزار حسابداری تحت وب ایلیاسیستم

برچسب ها
نویسنده : تیم تولید محتوا.

تیم تولید کننده محتوا وبسایت hesabdari.co

دیدگاه های کاربران(7)
شما چه امتیازی به این مقاله میدهید؟

پاسخ
آذربویه
26 فروردین 1400 ساعت 02:53:05
مطالب بسیار مفید هست. سپاس
پاسخ
مدیر سایت
26/01/1400 01:26:16 ب.ظ
آذربویه
مطالب بسیار مفید هست. سپاس
تشکر از شما
پاسخ
مدیر سایت
26/01/1400 01:26:20 ب.ظ
آذربویه
مطالب بسیار مفید هست. سپاس
تشکر از شما
پاسخ
مدیر سایت
26/01/1400 01:26:22 ب.ظ
آذربویه
مطالب بسیار مفید هست. سپاس
تشکر از شما
پاسخ
مدیر سایت
26/01/1400 01:26:23 ب.ظ
آذربویه
مطالب بسیار مفید هست. سپاس
تشکر از شما
پاسخ
مهرزاد قاسم نژاد
04 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00:24
سلام ممنون و سپاس از اطلاعات مفیدتان
تشکر از شما