ارسال اظهارنامه مالیاتی مودیان حقوقی - صفر تا صد اظهارنامه مالیاتی

تعداد آراء (5)
5 از 5
مدت زمان مطالعه :
|   
به اشتراک بگذارید:
ارسال اظهارنامه مالیاتی مودیان حقوقی - صفر تا صد اظهارنامه مالیاتی

 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

لینک مرتبط: آموزش صفر تا صد ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد (حقیقی و حقوقی)

دانلود اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی 97 همراه با فیلم کم حجم و فایل آموزشی 

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 

 

  مراحل گام به گام انجام ثبت نام الکترونیکی متقاضیان دریافت کد اقتصادی جدید 

برای اطلاع از مراحل پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیکی در سامانه سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران    اینجا     کلیک کنید .

 احسان امیری - کارشناس و مشاور امور مالی

برچسب ها
# مالیات # گزارشات و صورتهای مالی
نویسنده : احسان امیری نایی کارشناس حسابداری

دوست دارم اگر چراغی نزد من امانت است، آن را در بلندترین نقطه قرار دهم تا همه از نور آن بهره مند شوند. نظرات و دیدگاههای شما این نور را بیشتر می کند. 

هیچ دیدگاهی ثبت نشده
شما چه امتیازی به این مقاله میدهید؟