مشاوره معرفی نیروی حسابدار

وظایف مهم هر حسابدار که باید آن ها را انجام دهد:

 
- ارسال لیست بیمه کارکنان و پرداخت حق بیمه ها
- ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه
- ارسال گزارشات فصلی خرید و فروش
-پرداخت مالیات ارزش افزوده و ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
- ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

تاکتیک های فوق العاده حسابدار موفق
- داشتن یک چشم برای جزئیات ( چشم جزئی نگر ) : detail eye
- احترام به چارچوب ها ولی محدود نشدن درآنها : out box
- مهارت های رصد ، تحلیل و مذاکرهبرای کسب اطلاعات بیشتر مقاله تاکتیک های فوق العاده حسابدار موفق را مطالعه کنید.مقالات تخصصی حسابداری و مدیریت

بیشتر بدانید

برای اطلاعات بیشتر سفارش، با ما تماس بگیرید

تماس با ما مشاوره رایگان