مشاوره معرفی نیروی حسابدار

feature

وظایف مهم هر حسابدار که باید آنها را انجام دهد

- ارسال لیست بیمه کارکنان و پرداخت حق بیمه ها
- ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه
- ارسال گزارشات فصلی خرید و فروش
-پرداخت مالیات ارزش افزوده و ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
- ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

تاکتیک های فوق العاده حسابدار موفق


- داشتن یک چشم برای جزئیات ( چشم جزئی نگر ) : detail eye
- احترام به چارچوب ها ولی محدود نشدن درآنها : out box
- مهارت های رصد ، تحلیل و مذاکره

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله تاکتیک های فوق العاده حسابدار موفق را مطالعه کنید.بیشتر بدانید

برای اطلاعات بیشتر سفارش، با ما تماس بگیرید

تماس با ما مشاوره رایگان